Üldtingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Client Is King OÜ-le kuuluva www.clientisking.eu (edaspidi clientisking.eu e-pood)ostukeskkonna vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad edaspidi clientisking.eu e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Client Is King OÜ on õigustatud clientisking.eu e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.clientisking.eu kaudu. ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.clientisking.eu. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Client Is King OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. clientisking.eu e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordimaksumus, mis arvutatakse Teie ostukorvis. Kullerteenuse maksumusele tehakse Ostjale e-posti või telefoni teel eraldi pakkumine.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Selleks muutke kastis kogus soovitud toodete kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „UUENDAMINE”. Järgmise etapina on teil võimalik valida transpordi viisi. Selleks tuleb teil klikida valiku ees olevad ümmarguses kastis. Transpordimaksumus ja tingimused edaspidi punktis 5.1.

3.2. Sisestage nõutavad andmed kontaktinfo väljades ja klikkige nupule „JÄTKA”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.3. Kontaktinfo väljades märgitud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja poolt ostetud toodete täpne kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse ja/või arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Client Is King OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Tellitud Kauba eest saab Ostja maksta ühel järgmistest viisidest:

4.1.1. Vajutades nupule „EDASI TELLIMUSEGA“ ja seejärel "JÄTKA” ning vajutades seejärel nupule "MAKSA KOHE" saate maksta internetipanga kaudu (Sewdbank, SEB, Luminor Pank, Krediidipank ja LHV Pank pangalinkide kaudu) või krediitkaardiga.

4.1.1.1. E-poe makseid vahendab Maksekeskus AS. Makse sooritamisel on makse saajaks Maksekeskus AS.

4.1.1.2. Client Is King OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Client Is King OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

4.1.2. Vajutades nupule „EDASI TELLIMUSEGA“ ja seejärel "JÄTKA” ning vajutades seejärel nupule "MAKSA ARVE ALUSEL" saadetakse Ostja sisestatud e-postile arve, mis on makse aluseks.

4.1.3. On võimalik taotleda Koduliising OÜ poolt LIISI järelmaksu tehes selleks taotluse klikkides nupule “ESITA LIISINGU TAOTLUS“.

4.1.4. Sularahas või pangakaardiga kullerile kohaletoimetamise/ kättesaamise ajal;

4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 3 (kolme) päeva jooksul laekunud Client Is King OÜ arveldusarvele.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. võetakse Ostjaga ühendust, Tellimuses märgitud telefoninumbril või e-posti teel, kauba kättetoimetamise tingimuste osas. Kauba saatmise tingimuste ja maksumuse kohta klikka lingil https://www.clientisking.eu/transport2

5.2. Tooted koos eestikeelse kasutusinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab posti- ja/või kullerfirma kohale kolme tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3. Kui Ostja poolt tellitud tooted on posti- ja/või kullerfirma üle antud, võtab kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.4. Posti- ja/või kullerfirma toimetab tooted Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Client Is King OÜ ja posti- ja/või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos arve ja/või saatelehega. Enne arve ja/või saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada e-posti aadressile info@clientisking.eu või Client Is King OÜ kontakttelefonile 6840048. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Client Is King OÜ e-posti aadressile info@clientisking.eu vastavasisulise teate koos arve ja/või tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades Client Is King OÜ kontakttelefonil 6840048 .

6.2. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates clientisking.eu e-poe aadressile info@clientisking.eu vastavasisulise teate koos arve ja/või tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ja täpse kirjeldusega kuidas soovite toodet tagastada või helistades Client Is King OÜ kontakttelefonil 6840048. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote tagasi saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 6.4). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse teatise kättesaamisest clientisking.eu poolt , v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.5 sätestatud juhtudel.

6.3.1. Järelmaksuga ostetud kauba tagastamisel, kantakse ostja arvele ainult kauba maksumus. Tagastamisele ei kuulu järelamaksuteenuse pakkujale tasutud lepingu- jm. tasud.

6.4. clientisking.eu e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses Ostjalt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.5. Kui tagastatav toode ja selle pakend on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Client Is King OÜ tegevusest ja/või toote mittesihipärase kasutamise tulemusest on Client Is King OÜ -l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Client Is King OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Client Is King OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensioonid ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Client Is King OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Client Is King OÜ ei vastuta:

1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Client Is King OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest.

7.5. Lisaks Eesti Vabariigi võlaõigusseadusest tulenevalt toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamisest tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastustus ja vääramatu jõud

8.1. Client Is King OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Client Is King OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Client Is King OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Client Is King OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Client Is King OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. clientisking.eu e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Ostja ja Client Is King OÜ vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Client Is King OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul.

9.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Juhul, kui ebatäpne tooteinfo on tingitud tootja süül ei võta Client Is King OÜ vastutust toote andmete õigsuses. Enne ostu sooritamist soovitame kontrollida tooteinfo täpsust, saates kirjaliku päringu e-postiie info@clientisking.eu või helistades meie klienditeeninduse telefonil 6840048.